Hej och välkommen till Taiji för barn!

Taiji för barn är en kurs som pågår under hösten 2017 och som kommer att fortlöpa under Vår 2018

Träningsmetoden blev speciellt framtagen av Li Min Hua i en studie för att utforska hur Taiji kan hjälpa barn att utveckla sin koncentrationsförmåga samt förmåga att tänka självständigt. Den vetenskapliga metoden som kännetecknas av en serie mjuka, vackra Tai Ji - rörelser skall bl.a. ge upphov till ökat inlärningsintresse hos ett barn. Studieresultatet visar också att metoden leder till, förutom förbättrad koncentrationsförmåga, ökad avslappning.

Vår 2018

Taiji- Quanshu för barn 6-8 år

Plats: Lilla studion, Danscentrum, Jungfrug. 7b
Datum: Söndagar 11/2, 18/2, 25/2, 4/3, 11/3.
Tider: 11-12 Taiji (Tai Chi)
Kontakta mer information: liminhua@spray.se
Programmet är uppdaterat den 27/12-2017
För mer information, gå till hemsidan Taiji för barn.