Hej och välkommen till Taiji för barn!

Taiji för barn är en kurs som pågår under Hösten 2023 och som kommer att fortlöpa under 2024.

Träningsmetoden blev speciellt framtagen av Li Min Hua i en studie för att utforska hur Taiji kan hjälpa barn att utveckla sin koncentrationsförmåga samt förmåga att tänka självständigt. Den vetenskapliga metoden som kännetecknas av en serie mjuka, vackra Tai Ji - rörelser skall bl.a. ge upphov till ökat inlärningsintresse hos ett barn. Studieresultatet visar också att metoden leder till, förutom förbättrad koncentrationsförmåga, ökad avslappning.

År 2024 Taiji för barn

Plats: Utomhus
Dag Söndagar Vår Taiji 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6. Pris: 900:kr 6 ggr. Hösten Taiji 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10. Pris: 750:kr 5 ggr.
Tid Kl. 10:00-10:45
Kursavgift
Information liminhua@taijiquan.se

Programmet är uppdaterat 2024-01-04

För mer information, gå till hemsidan Taiji för barn.