Li Min Hua undervisar i följande svärdformer:

Traditionella kinesiska svärd med lång tofs

Ba Xian Jian
Chen Xian Jian
Da Mo Jian

Klassiskt svärd med lång tofs

Dubbel svärd med lång tofs

Svärd med kort tofs

Jia Zou Jian
Chu Ji Jian
Dui Jian (svärd i par)

Jianshu (svärd)
Tävlingsstandard