Kort om Tai Ji Quan:

Tai Ji Quan är en del av den traditionella kinesiska idrotten som ingår i Wushu. Det är en typ av träning som passar alla människor i alla åldrar. Träningen ger högre koncentrationsförmåga och hjälper dig att slappna av. Den bygger även upp bättre balans, hållning och koordinationsförmåga. Framförallt fungerar träningen utmärkt som hälsovårdsalternativ.

Det har även visat sig på senare tid att träningen medför en förstärkning av lungorna, en förbättrad blodcirkulation och ett lägre blodtryck.


Kort om Tai Ji svärd:

Svärd är ett av de traditionella vapnen som används inom den kinesiska kampsporten. Tai Ji svärd är en gren inom Tai Ji där man har kombinerat Tai Ji Quans balans och koordination med svärdträningens styrka och smidighet.