Li Min Hua undervisar i följande Tai Ji-former:

Tai Ji Quan (handform)

8-form (Yang)
24-form (Yang)
42-form (tävlingstandard)
88-form (Yang)
Chen-stil (tävlingstandard)

Tai Ji Jian (svärdform)

32-form (Yang)
42-form (tävlingstandard)
54-form (Yang)
Chen-stil (tävlingstandard)

I Tai Ji Quan och Tai Ji Jian undervisas i olika tävlingsstandarder, inklusive de senaste.

Tai Ji solfjäder